Štatutárny orgán - predstavenstvo

predseda: Ing. Miloš Golian
podpredseda: Juraj Valko Krišťák

členovia: Ján Jánošik, Zuzana Garanová, Ing. Ondrej Kračún, Marián Dovalovský, Juraj Valko Krišťák


Kontrolná a revízna komisia:

predseda: RSDr. Ján Kubaský - Pavlík

členovia: Martin Mihók, Ján Dovalovský, Ján Molčan, Ján Lukáč

Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design