Stanovy

Úplné znenie Stanov Urbárskeho družstva v Rejdovej

Ktoré boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 21.11.2001 v znení zmien a doplnkov, schválených na členskej schôdzi družstva v dňoch 27.3.2004, 22.4.2006, 5.11.2010 a 25.3.2011


Na stiahnutie:

Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design