Výberové konanie

Urbárske družstvo v Rejdovej vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest:

  • 1/ Odborný lesný hospodár /OLH/
  • 2/ Lesník

Najvýhodnejšou ponukou pre Urbárske družstvo je obsadenie voľných pracovných miest jednou osobou.

Svoje ponuky posielajte poštou na adresu: Urbárske družstvo v Rejdovej, 049 26 Rejdová 77

V ponuke uveďte vaše kvalifikačné predpoklady a finančnú ponuku.

Termín: do 20.10.2010

Kontakt: Ing. Miloš Golian, predseda UD, 0948 072 680

Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design