Pozvánka

Predstavenstvo Urbárskeho družstva v Rejdovej Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

23. júla 2010 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu Rejdová

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a zapisovateľky
 • 3. Kontrola uznesenia
 • 4. Voľby do orgánov družstva
 • 5. Správa o činnosti UD za rok 2009
 • 6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2009
 • 7. Správa KRK za rok 2009
 • 8. Diskusia a vyhlásenie výsledku volieb
 • 9. Návrh na uznesenie
 • 10. Záver

Žiadame Vás o dochvíľnu a bezpodmienečnú účasť na VČS.

V Rejdovej 12. 7. 2010

Slavomír Tomášik, v. r.
predseda UD


 • Pozvánka v PDF formáte » stiahnuť
 • Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

  Website by:  inMAD Design