Vitajte na stránke Urbárskeho družstva v Rejdovej

chata

Vážení urbárnici lesy pokrývajú štyri desatiny Slovenska a poskytujú nám všetkým to, čo pre život nevyhnutne potrebujeme, produkujú kyslík a sú rezervoárom vody a nielen to lesy chránia pôdu pred eróziou, zachytávajú prach a hluk, sú domovom voľne žijúcej zveri.

Človek sa naučil lesy využívať, okrem oddychu a naberania nových síl, si tu lieči rôzne civilizačné choroby. Drevo ako hlavná obnoviteľná surovina, ktorú získavame z lesa nás sprevádza po celý život. Dobrou starostlivosťou o les a rozumným užívaním ho zachovajme a zveľaďujme aj pre budúce pokolenia.

Aktuality - novinky

(27.2.2017)Projekt: Obnova lesa – lesopestovné činnosti – Urbárske družstvo v Rejdovej „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“ ...zobraziť

(21.5.2013)Dohoda spoluvlastníkov o postupe pri obnove historického usporiadania Spoločných nehnuteľností urbárnikov v Rejdovej a o spôsobe ich obhospodarovania. ...zobraziť

(10.4.2013)Zápisnica z výročnej členskej schôdze Urbárske družstva v Rejdovej konanej dňa 15.2.2013 ...zobraziť

(4. február 2013)Predstavenstvo Urbárskeho družstva v Rejdovej zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15. 02. 2013 o 15,00 hod. v sále kultúrneho domu v Rejdovej ...viac

(26. apríl 2012)Zápisnica a uznesenie z VČS Urbárskeho družstva v Rejdovej konanej dňa 24.3.2012 ...zobraziť

Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design