Archív starších príspevkov

(28. marec 2012)Plán Urbárskeho družstva v Rejdovej na rok 2012 ...viac


(20. marec 2012)Správa o hospodárení za rok 2011 ...viac


(13. marec 2012)Účtovná závierka k 31.12.2011 ...viac


(8. marec 2012)Predstavenstvo Urbárskeho družstva v Rejdovej zvoláva výročnú členskú schôdzu ...zobraziť


(7. február 2012)Výberové konanie na pestovné práce v roku 2012 ...zobraziť


(7. február 2012)Výberové konanie na nákup sadeníc pre jarné a jesenné zalesňovanie ...zobraziť


(16. jún 2011)Dôvodová správa k stanoveniu vyrovnavacieho podielu pri ukončení členstva ...zobraziť


(05. apríl 2011)Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej konanej dňa 25.3.2011 ...zobraziť


(29. marec 2011)Bolo zverejnené úplne znenie stanov Urbárskeho družstva po zapracovaní zmien ...viac


(23. marec 2011)Účtovná závierka k 31.12.2010 ...viac


(21. marec 2011)Správa o hospodárení Urbárskeho družstva za rok 2010 ...otvoriť


(15. marec 2011)Upozorňujeme členov Urbárskeho družstva na uverejnenie vzoru na plnú moc na zastupovanie člena UD v prípade neprítomnosti. Plná moc má byť úradne overená. Vzor tlačiva je uložený v sekcii ... Na stiahnutie


(10.03.2011)Predstavenstvo Urbárskeho družstva v Rejdovej zvoláva výročnú členskú schôdzu ...viac


(26.11.2010)Zápisnica z členskej schôdze UD v Rejdovej konanej dňa 5.11.2010 ...viac


(18.10.2010)Pozvánka na členskú schôdzu SPOLOČENSTVA URBARNIKOV V REJDOVEJ ...otvoriť


(17.10.2010)Pozvánka na členskú schôdzu Urbárskeho družstva v Rejdovej ...otvoriť


(07.10.2010)
Urbárske družstvo v Rejdovej vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest ...viac info


(15.09.2010)
- Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2009 ...otvoriť
- Správa z preverovania účtovníctva Urbárskeho družstva v Rejdovej za rok 2009 ...otvoriť
- Správa z preverovania účtovníctva Urbárskeho družstva v Rejdovej za obdobie 1-6/2010 ...otvoriť


(03.09.2010)Predstavenstvo Urbárskeho družstva v Rejdovej zvolavá členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční: dňa 17.9.2010 o 15,OO hod. v sále kultúrneho domu v Rejdovej ...viac


(19.08.2010)Zápisnica z výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 23. júla 2010 ...viac info


(19.07.2010)Predstavenstvo Urbárskeho družstva v Rejdovej Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa: 23. júla 2010 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu Rejdová ...viac info


(15.07.2010)Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2010 a správa o činnosti UD za rok 2009 ...viac info


(23.12.2009)Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby z grantov EU ...viac info

Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design